logo firmy Filtrační Technika

Filtrační technika působí od roku 1998 v oblasti ochrany ovzduší. Navrhujeme a vyrábíme zařízení na odstraňování emisí těkavých organických látek (VOCs) z průmyslové výroby. Naše systémy jsou optimalizovány s ohledem na efektivitu likvidace emisí a na investiční a provozní náklady.